Hướng dẫn thường gặp

 • Hướng dẫn sử dụng VPN
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Parallels remote client để quản lý remote các VPS
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Remote Desktop Connection Manager
 • Hướng dẫn sử dụng Cloudzone Portal cơ bản
 • Hướng dẫn khắc phục lỗi VPS Windows chuyển sang giao diện màu đen
 • Hướng dẫn khởi động lại VPS
 • Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên Windows Server 2012
 • Hướng dẫn xử lý lỗi không copy được từ bên ngoài và VPS
 • Hướng dẫn khắc phục lỗi CredSSP không remote đến VPS từ Windows 10
 • Hướng dẫn đổi mật khẩu máy chủ ảo VPS Windows 2012
 • Hướng dẫn remote desktop vào VPS
 • Kết nối chúng tôi

  Tham gia cập nhập thông tin nhanh chóng về hệ thống, máy chủ, IP mới cũng như các ưu đãi, khuyến mãi dành cho thành viên.