Hướng dẫn khắc phục lỗi ” Remote desktop connection authentication error ” .

Khi kết nối (Remote desktop ) tới VPS gặp thông báo lỗi như hình sau :Phiên bản Windows của bạn cần được cập nhật để vá lỗi , tuy nhiên trong một số trường hợp không thể cập nhật Windows bạn cần sửa lỗi sau bằng cách mở hộp thoại Run >> nhập vào lệnh : gpedit.msc  >>  chọn Ok 

Cửa sổ Group policy  hiện ra , chúng ta sẽ tùy chỉnh một vài thông số tại đây . Vào Computer Configuration >> Administrative Templates >> System >> Credentials Delegation 

kích đúp :  Encryption Oracle Remediation Chọn Encryption Oracle Remediation : Enable Protection Level : Vulnerable ( như hình trên ) sau đó Apply >> Ok thoát khỏi Group policy và thực hiện kết nối lại với VPS .

Chúc các bạn thành công ! .

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan