Cách kiểm tra IP nào đã kết nối tới server qua remote desktop connection

  1. Mở run: window + R và nhập “eventvwr”

2. Bạn có thể kiểm tra những IP kết nối tới server của bạn thông qua các đường dẫn sau:

Event Viewer\Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\TerminalServices-LocalSessionManager

Event Viewer\Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\TerminalServices-RemoteConnectionManager

Event Viewer\Windows Logs\Security  (Event ID: 4624, Logon Type: 10)

Ví dụ:

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan