Hướng dẫn sử dụng Portal Customer


1. Đăng ký tài khoản Portal

Để sử dụng Portal, trước tiên khách hàng phải tạo tài khoản:

1. Bấm vào đường dẫn “Tạo tài khoản“.

2. Nhập các thông tin cần thiết để tạo tài khoản: Họ tên, email, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, mật khẩu, chọn xác nhận đồng ý điều kiện và điều khoản. Sau đó bấm “Tạo tài khoản“.

3. Sau khi tạo tài khoản thành công, kiểm tra email để kích hoạt tài khoản

4. Sau khi kích hoạt thành công, sử dụng thông tin emailmật khẩu vừa tạo để đăng nhập Portal.

 

Copyright © Cloudzone 2017. All rights reserved.