Chặn IP trên các hệ điều hành Windows

Chặn các IP truy cập tới hệ thống trên hệ điều hành windows

Bước 1: Mở Windows Defender firewall with Advanced Security.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bước 2: Tạo rules ở phần inbound firewall.

  • Bước 3: Chọn port bạn muốn chặn

Ở phần này, nếu bạn muốn chặn tất cả các kết nối thì chọn “Any”

Nếu bạn muốn chặn các port cụ thể như 80,443,… thì bạn có thể set up như sau.

  • Bước 4: Chọn những IP bạn muốn chặn.

Ở phần này bạn có thể chọn một IP cụ thể, hay một dãy IP.

 

  • Bước 5: Chọn Block connection.

  • Bấm next

\

  • Đặt tên cho rules rồi bấm finish

Vậy là bạn có thể đã chặn được IP bạn muốn rồi. Chúc bạn thực hiện thành công.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan