Hướng dẫn đổi ip cho hệ điều hành ESXI .

Để đổi ip cho esxi chúng ta cần gắn màn hình vào server để đăng nhập vào esxi Nhấn F2 , đăng nhâp  với User và Password đã được cấp Nhấn Enter để login Chọn Configure Management Network → ipv4 configure → gán ip cùng lớp mạng quý khách đang […]

Hướng dẫn clone máy ảo từ các template .

Trên Vcenter , Cloudzone đã cài đặt sẵn template Windows server 2012R2 và template  CentOS7 Khách hàng cần sử dụng hệ điều hành nào thì clone từ template đã có sẵn bằng cách click chuột phải vào template đó và chọn Clone → Clone to Virtual Machine. Đặt tên cho […]

Hướng dẫn Login vào ESXI và Vcenter .

Trên các Server cung cấp cho khách hàng Cloudzone cài đặt sẵn bộ ảo hóa ESXI , Vcenter và các template , để bắt đầu sử dụng cần đổi địa chỉ ip của máy khách hàng cùng lớp mạng với địa chỉ ip của esxi (mặc định cloudzone đặt địa […]