14. Hướng dẫn kích hoạt xác thực 2 yếu tố (2FA) cho tài khoản Admin sPortal

1. Kiểm tra xác thực của tài khoản

Thông báo hướng dẫn xác thực 2 yếu tố (2FA)

 • Tại mục Xác thực 2 yếu tố của trang chủ Admin chọn cài đặt để thiết lập hoặc tắt xác thực 2 yếu tố (2FA)

 

2. Chọn loại xác thực

 • Tại trang xác thực 2 yếu tố chọn loại xác thực
 • Chọn 1 trong 2 loại xác thực:
  + Xác thực với Email: (Xem tại mục 3).
  + Xác thực  Google Authenticator: (Xem tại mục 4).
 • Bấm “Xác nhận” để sang bước cấu hình kích hoạt.

3. Xác thực 2FA với Email:

 • Khi chọn loại xác thực 2FA với email, hệ thống sẽ gửi mã xác thực đến email của quý khách.

 • Quý khách kiểm tra lại email và nhập mã xác thực vào ô bên dưới

 • Sau khi nhập mã xác thực, quý khách nhấp chuột vào nút xác nhận để bật chức năng xác thực 2 yếu tố (2FA).

Lưu ý: sau khi xác nhận thì tài khoản sẽ bị đăng xuất và chức năng 2FA bắt đầu hoạt động.

Bật tính năng xác thực 2 yếu tố (2FA) thành công

4. Xác thực 2FA với Google Authenticator:

Lưu ý: Để bật kích hoạt chức năng 2FA với Google Authenticator, điện thoại quý khách phải cài đặt ứng dụng Google Authenticator.

Dùng ứng dụng Google Authenticator quét mã vạch và nhập mã kích hoạt

Bật tính năng xác thực 2 yếu tố (2FA) thành công

Lưu ý: sau khi xác nhận thì tài khoản sẽ bị đăng xuất và chức năng 2FA bắt đầu hoạt động.

5. Đăng nhập với tính năng xác thực 2 yếu tố (2FA)

Sau khi bấm kích hoạt, tài khoản sẽ bị đăng xuất và chức năng 2FA bắt đầu hoạt động.

 • Đối với tài khoản xác thực qua email, hệ thống sẽ gửi mã xác thực đến email của quý khách.
 • Quý khách kiểm tra email và nhập mã xác thực vào ô bên dưới

 

 • Đối với tài khoản xác thực qua Google Authenticator
 • Quý khách mở app Google Authenticator và nhập mã xác thực vào ô bên dưới

Đăng nhập thành công và tính năng xác thực 2 yếu tố đã được bật

6. Tắt tính năng xác thực 2 yếu tố (2FA)

 • Tại mục Xác thực 2 yếu tố của trang chủ Admin chọn tắt cài đặt để thiết lập tắt xác thực 2 yếu tố (2FA)

 • Tại trang xác thực 2 yếu tố nhập mật khẩu của tài khoản và nhấp chuột vào nút xác nhận để tắt xác thực 2 yếu tố (2FA)

Tắt tính năng xác thực 2 yếu tố (2FA) thành công

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan