6. Quản lý dịch vụ VPS

Để quản lý vps, vào menu Quản lý dịch vụ ➡ Cloud VPS. 
Trang danh sách quản lý Cloud VPS bao gồm các chức năng:
– Lọc theo trạng thái vps.
– Hiển thị số lượng vps mỗi trang.
– Thực hiện hành động cho vps.
– Thực hiện hành động cho nhiều vps.
– Tìm nhiều vps theo ip.
– Xem chi tiết vps.
– Tắt/bật tự động gia hạn vps.
– Ghi chú vps.
– Gia hạn vps.
– Xóa vps.

Danh sách quản lý vps
Danh sách quản lý vps

 


 

Các hành động thực thi cho VPS

Bao gồm các chức năng:
– Nâng cấp dịch vụ (Thêm cấu hình cho VPS – Ram Disk CPU).
– Tắt vps.
– Khởi động lại vps.
– Truy cập console vps (thay vì ssh hoặc remote desktop).
– Cài đặt lại vps.
– Chuyển khách hàng (chuyển vps sang người dùng khác trong cùng hệ thống).

Các hành động thực thi trên vps
Các hành động thực thi trên vps

 


 

Các hành động thực thi cho nhiều VPS

Tương tự như thực hiện cho 1 vps, tuy nhiên có thêm tính năng xuất thông tin vps ra file excel.

Thực thi hành động cho nhiều VPS
Thực thi hành động cho nhiều VPS
Xuất thông tin vps ra file excel
Xuất thông tin vps ra file excel

 

Thông tin chi tiết VPS

Trang thông tin chi tiết vps
Trang thông tin chi tiết vps

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan