Hướng dẫn mua proxy VN/US/Canada/UK

Bước 1: Đăng nhập Cloudzone Portal Bước 2: Đăng ký dịch vụ Proxy:  Vào menu “Đăng ký dịch vụ”, chọn proxy. Xác định loại Proxy cần mua, chọn thời gian thuê, bấm đăng ký ngay để chuyển sang trang tùy chọn thông tin đăng ký. Tùy chọn thông tin đăng […]