Hai cách để mở rộng (extend) dung lượng vào ổ đĩa hiện có khi sử dụng Window Server

Cách 1: sử dụng công cụ “Create and fortmat hard disk partitions”

 • Bấm nút cửa sổ windows gõ từ khóa “create”, chọn “Create and fortmat hard disk partitions

 • Click chuột phải vào ổ C chọn “Extend Volume

 • Bấm “Next

 • Tiếp tục bấm “Next

 • Bấm “Finish” để hoàn tất việc thêm dung lượng

 • Bấm chuột phải chọn “Refresh” để hiển thị lại dung lượng

 


 

Cách 2: Sử dụng công cụ Server Manager:

 • Bấm chuột phải vào “This PC” chọnManage

 • Chọn “File and Storage Services

 • Chọn “Disk

 • Click chuột phải vào ổ C chọn “Extend Volume

 • Nhập dung lượng cần mở rộng (chú ý dung lượng tối đa có thể mở rộng)

 • Bấm chuột phải chọn “Refresh” để hiển thị lại dung lượng

 • Dung lượng tăng lên sau khi bấm refresh

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan