Hướng dẫn sao lưu (backup) và khôi phục (restore) dữ liệu hosting Cpanel

Trong quá trình sử dụng hosting, việc sao lưu dữ liệu của hosting là rất cần thiết, nhằm tăng tính dự phòng và bảo vệ dữ liệu khi có sự cố hoặc mất mát dữ liệu nào xảy ra.

Với cPanel chức năng sao lưu và back up được hỗ trợ khá tốt. Chúng ta cùng làm quen để sử dụng chức năng này.

1.Sao lưu:

Sao Lưu Toàn Bộ: tạo đầy đủ bản sao lưu của tài khoản hosting bao gồm: file, database, email, các tài khoản FTP. Nhấn “Download a Full Account Backup” để tạo bản sao lưu và tải xuống khi hoàn tất.

Lưu ý:
– Không thể sử dụng file sao lưu toàn bộ để khôi phục trang web của mình thông qua giao diện cPanel. Bạn phải giải nén file này ra rồi tách thành từng phần (thư mục gốc, cơ sở dữ liệu, …) rồi mới chọn mục khôi phục.
– Tài khoản vượt quá giới hạn tài nguyên (ổ đĩa, …) thì sẽ không sao lưu thành công.

Sao lưu tài khoản: Hằng tuần, hệ thống cPanel Cloudzone sẽ tạo 1 bản sao lưu tự động và lưu trữ ở thư mục riêng trên server (chỉ sao lưu 4 bản gần nhất), không chiếm dung lượng của hosting của khách hàng. Khách hàng có thể chọn bản sao lưu để tải xuống máy tính cá nhân.

Sao lưu một phần: Khách hàng chọn các phần mình muốn sao lưu (thư mục gốc, cơ sở dữ liệu, …). Khi chọn các mục này, hệ thống sẽ đóng gói tệp và tải xuống máy tính cá nhân của người dùng.


2. Khôi phục: 

Khôi phục sao lưu thư mục gốc: Phục hồi thư mục gốc của tài khoản bằng cách tải lên bản sao lưu từ máy tính.
Để chọn bản sao lưu, nhấn chọn mục “chọn tệp” – (Chọn tệp được tải về từ chức năng sao lưu trước đó, file nén dạng xxx.tar.gz ). Tiếp đến nhấn “Tải lên” để up và khôi phục bản sao lưu đó.

Khôi phục sao lưu cơ sở dữ liệu: Phục hồi một cơ sở dữ liệu bằng cách tải lên bản sao lưu cơ sở dữ liệu từ máy tính. – (Chọn tệp sql được tải về từ chức năng sao lưu trước đó, file nén dạng xxx.sql.gz )

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan