Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu với Jetbackup 5 trên hosting cPanel

Bên cạnh chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu có sẵn của hosting cPanel, Cloudzone tích hợp phầm mềm JetBackup 5 để hỗ trợ thêm cho công việc này. Server hosting Cloudzone sẽ hỗ trợ người dùng sao lưu 7 ngày liền kề. Tuy nhiên, đây chỉ là một tính năng hỗ trợ thêm trên gói dịch vụ, do đó Cloudzone vẫn luôn khuyến khích khách hàng chủ động sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo an toàn hơn.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan