5. Đặt hàng và thanh toán dịch vụ

Đặt hàng dịch vụ

Để đặt hàng, khách hàng chọn loại dịch vụ tại menu “Đăng ký dịch vụ” nằm ở sidebar để đến trang sản phẩm:
– Chọn thời gian sử dụng.
– Bấm “Mua ngay” để đến trang đặt hàng.

Danh sách các sản phẩm
Danh sách các sản phẩm
Trang đặt hàng sản phẩm
Trang đặt hàng sản phẩm

Sau khi chọn các tùy chọn cần thiết, bấm “Đặt hàng” để chuyển đến trang chi tiết đơn hàng (hóa đơn).

Bấm “Thanh toán” để chuyển đến trang thanh toán.

 


 

Thanh toán dịch vụ

Vào menu Quản lý đơn đặt hàngChưa thanh toán. Bấm chi tiết hóa đơn để đến trang thanh toán

Danh sách đơn hàng chưa thanh toán
Danh sách đơn hàng chưa thanh toán

 

Chi tiết đơn hàng
Chi tiết đơn hàng

Bấm “Thanh toán” để đến trang xác nhận

Xác nhận thanh toán đơn hàng
Xác nhận thanh toán đơn hàng
Thông báo thanh toán đơn hàng thành công
Thông báo thanh toán đơn hàng thành công

Để kiểm tra thông tin sản phẩm VPS vừa đặt hàng ở trên, vào menu Quản lý dịch vụ ➡ Cloud VPS. Lúc này, 1 VPS bắt đầu khởi tạo. Thời gian tạo tầm 5-10 phút. Khi VPS chuyển sang trạng thái “Đang bật” thì khách hàng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ.

Thông tin vps được tạo ta
Thông tin vps được tạo ta

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan