3. Quản lý thông tin tài khoản

Đổi thông tin tài khoản

Để đổi thông tin tài khoản, bấm vào biểu tượng avatar góc phải trên thanh header, chọn “Thông tin cá nhân“. Trang thông tin tài khoản cho phép khách hàng cập nhập: hình đại diện, họ và tên, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ.


 

Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu tài khoản, bấm vào biểu tượng avatar góc phải trên thanh header, chọn “Đổi mật khẩu“.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan