2. Đăng nhập và làm quen với Portal

Đăng nhập Portal

Sử dụng thông tin email và mật khẩu đã tạo ở bài “Đăng ký tài khoản Portal” để đăng nhập.

Giao diện trang đăng nhập Portal
Trang đăng nhập Portal

 

Giao diện trang quản lý

Giao diện trang quản lý
Giao diện trang quản lý
 1. Header: Thanh điều hướng nằm trên cùng, hiển thị: số dư tài khoản, thông báo mới, đường dẫn truy cập thông tin tài khoản, đổi mật khẩu, đăng xuất tài khoản, …
 2. Sidebar: Thanh điều hướng bên trái trang quản trị gồm các chức năng:
  – DashBoard (Xem các thông số và thống kê): Tổng số dịch vụ đang sử dụng, số dư tài khoản, dịch vụ chờ tạo, Ticket đang chờ hỗ trợ, thống kê dịch vụ, biểu đồ vps, thông tin cá nhân, biểu đồ số dư tài khoản, thông báo mới, các bài viết hướng dẫn.

  Trang DashBoard
  Trang DashBoard

  – Đăng ký dịch vụ: Hiển thị thông tin các sản phẩm để khách hàng chọn và đặt hàng.
  – Quản lý dịch vụ: Quản lý các dịch vụ ( vps, hosting ) khi đặt hàng thành công.
  – Quản lý đơn đặt hàng: Hiển thị danh sách các đơn hàng khi đặt hàng.
  – Lịch sử giao dịch: Hiển thị danh sách giao dịch (giao dịch nạp tiền, đặt hàng, nâng cấp, gia hạn).
  – Nạp tiền vào tài khoản: Nạp tiền vào tài khoản để đặt hàng dịch vụ.
  – Thông báo: Danh sách các thông báo từ hệ thống.
  – Hỗ trợ: Gửi khiếu nại, phản hồi đến người quản trị hệ thống.
  – Lịch sử hoạt động: nhật ký hoạt động khi người dùng tương tác với hệ thống.

 3. Content: Chứa nội dung của các trang

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan