Hướng dẫn chỉnh sửa nhanh Trang của theme flatsome

Đăng nhập vào trang quản trị website Đường dẫn đăng nhập mặc định của website được thiết kế trên nền tảng WordPress theo định dạng: http://<ten_website>/wp-admin Chỉnh sửa Trang Đến trang cần chỉnh sửa chọn Sửa trang -> Edit with UX Builder Trong giao diện Edit with UX Builder Phần […]

Hướng dẫn cài đặt desktop experiences cho windows server 2012 .

Nhấn vào Start >> Administrative Tools >> Server Manager.     2. Trong Server Manager  >> click Add roles and Features.3. Nhấn Next 4. Nhấn Next  >> chọn server5. Nhấn Next  >> Trong Server Roles chọn Active Directory Certificate Services  >> Add Features6. Trong Features  >> Chọn User Interfaces and Infrastructure  >> tích Desktop Experience7. nhấn Install8. Sau khi quá trình […]

Hướng dẫn active license Windows Server 2012

Cách gỡ phiên bản Evaluation trên VPS Windows 2012: Bước 1: Truy cập vào VPS Remote Desktop vào VPS (xem hướng dẫn tại đây) Bước 2: Mở cửa sổ CMD Bấm start hoặc vào tìm kiếm và nhập vào cmd để mở cửa sổ command line của Windows. Thực hiện theo […]