SSL là gì và tại sao cần SSL?

Khái niệm SSL SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết mã hóa dữ liệu giữa máy chủ web và trình duyệt để bảo đảm bảo mật và an toàn dữ liệu trên đường […]

Giới thiệu VPS và quản trị VPS

VPS là gì? VPS là viết tắt của thuật ngữ “Virtual Private Server” – để chỉ một máy chủ riêng. Về bản chất, VPS được xem như một máy chủ ảo, có đầy đủ các thành phần tương tự như một máy chủ vật lý, thường hoạt động uptime 24/7 […]

Direct Admin là gì và tại sao nên sử dụng nó?

Direct Admin là gì? DirectAdmin (hay gọi tắt là DA) là một trình quản trị hosting linux tính phí chạy trên nền web, cung cấp một giao diện quản trị trực quan cho người dùng cùng các tiện ích quản trị tài khoản và tài nguyên của máy chủ hosting. Về cơ […]