Hướng dẫn khắc phục lỗi VPS Windows chuyển sang giao diện màu đen

Một số VPS Windows trong quá trình sử dụng có hiện tượng chuyển sang phông nền màu đen, nhìn rất khó chịu, không quen thuộc. Để khắc phục lỗi đó, thực hiện theo các bước hướng dẫn bên dưới:

1. Remote vào VPS Windows bị lỗi, sau đó vào Control Panel

2. Click vào Appearance trong Control Panel

3. Chọn Change the color of your taskbar and windows borders

4. Chọn chế độ Windows Basic trong Color Scheme

5. Sau đó màn hình windows sẽ trở lại bình thường. Lưu ý chọn Save Changes ở bước cuối cùng để lưu lại các thay đổi.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan