[CyberPanel – Phần 3] Thay đổi thông số cài đặt của các phiên bản PHP trên CyberPanel

Mặc định các thông số của phpmyadmin trên CyberPanel quá bé, thường gây ra lỗi đối với các website. Chính vì thế chúng ta sẽ phải cần tăng nó lên để phù hợp với nhu cầu.

Chi tiết các thông số:

  • Select PHP: chọn phiên bản PHP cần thiết lập
  • display_errors: bạn cũng có thể bật display_errors nếu web có lỗi dòng nào (đa phần là warnning) thì sẽ hiển thị lên web khi bạn truy cập web, từ đó fix triệt để lỗi web.
  • Allow_url_include:  mặc định tắt, nếu source code của bạn cần thì có thể bật ở đây. Hãy chắc chắn bạn biết cách sử dụng tham số này nhé. Nếu không bạn sẽ bị 1 số lỗi liên quan đến bảo mật.
  • memory_limit : Mặc định CyberPanel là 128MB. Để ổn định, ta tăng thông số này lên 256 hoặc 512.
  • max_execution_time: Tăng thông số này lên khoảng 300 để  PHP scripts làm việc, tránh bị ngưng tiến trình do giới hạn thời gian.
  • upload_max_filesize (max filesize upload): Nếu bạn không tăng upload_max_filesize (max filesize upload) thì bạn không thể tải file có dung lượng lớn, không thể upload và import database, không thể up file lớn qua trình duyệt, không thể upload theme mới từ máy tính…
  • Tương tự tham số post_max_size cũng vậy.
  • Max_input_time thời gian chờ phản hồi, nếu file của bạn upload lớn, tốc độ mạng chậm, thì thông số mặc định là 60s là không đủ. Để ổn định nên tăng lên 300.

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan