[CyberPanel – Phần 6] Cài đặt WordPress tự động hoặc upload website có sẵn lên CyberPanel

I. CÀI ĐẶT WORDPRESS TỰ ĐỘNG

Để cài đặt một website WordPress tự động trên Cyber Panel bạn thực hiện như sau

Truy cập vào quản trị Cyber Panel, ở menu phía bên trái bạn chọn Websites -> List website -> Vào phần Manage của website cần cài đặt

Để  thêm  một website trên  Cyber Panel các bạn có thể xem tại đây

 

Các bạn kéo xuống dưới cùng tìm đến phần APPLICATION INSTALLER -> chọn WP + LSCache

Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cho website

Blog Title: Tiêu đề của Websites
Login User: User đăng nhập
Login Password: Mật khẩu đăng nhập
Email: Email quản trị của Websites
Path: Thư mục chứa mã nguồn (phần này bạn nên bỏ trống để cài đặt website vào thư mục mặc định)

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra khoảng vài phút, sau khi cài đặt thành công các bạn sẽ nhận được thông báo như hình

Tiếp đến các bạn ra trình duyệt bất kỳ và truy cập website để kiểm tra thành quả

  • Đường dẫn truy cập trang quản trị website sẽ là: http://domain.com/wp-admin hoặc http://domain.com/wp-login.php

 

II. UPLOAD WEBSITE CÓ SẴN LÊN CYBERPANEL

Tương tự như phần cài đặt WordPress tự động, bước đầu tiên ta phải tạo website, tham khảo tại đây

Truy cập vào quản trị Cyber Panel, ở menu phía bên trái bạn chọn Websites -> List website -> Vào phần Manage của website cần cài đặt

Tiếp đó chọn FileManager

Vào mục public_html để upload

Xóa file index mặc định trong tệp public_html

Tiến hành upload source code

Nếu gặp lỗi “can not be uploaded, Error message”: Do cấu hình phiên bản PHP giới hạn upload dung lượng. Hãy làm theo bước sau

Vào Menu Server->PHP->Edit PHP Configs

Chọn phiên bản PHP cần thay đổi thông số (chọn đúng với phiên bản PHP của website cần upload)

Tăng các chỉ số:

memory_limit: 512M
max_execution_time: 300
upload_max_filesize: 128M
post_max_size: 80M
max_input_time: 600

Chọn save changesrestart PHP

 

Sau khi upload source code hoàn tất, tiến hành nhập cơ sở dữ liệu, tham khảo tại đây 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan