[CyberPanel – Phần 1] Đăng ký tên miền và trỏ DNS về server CyberPanel

1. Đăng ký tên miền:

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đăng ký tên miền miễn phí website freenom  để làm ví dụ cho việc trỏ DNS về Server CyberPanel và demo các chức năng cơ bản. Việc đăng ký và trỏ DNS ở các nhà cung cấp khác được thực hiện tương tự. Các bạn có thể đăng ký tên miền tại Cloudzone để được hỗ trợ tốt hơn.

– B1: Freenom cho phép đăng ký các tên miền miễn phí trong vòng 12 tháng đối với đuôi mở rộng .tk, .ml, .ga, .cf, .gq

Reg domain tại freenom

– B2: Nhập vào tên cần đăng ký, bấm Check Availability để kiểm tra. Sau đó chọn tên miền hợp lệ để đăng ký

Đăng ký tên miền với đuôi mở rộng

 

– B3: Chọn thời gian đăng ký 12 tháng miễn phí:

 

2. Quản lý DNS và trỏ về Server CyberPanel:

B1: Tại menu chọn Services->My Domain->Manage Domain->Manage Freenom DNS

B2: Nhập các thông tin vào Records, quan trọng nhất là  record type là: A và Address (target) là địa chỉ IP của server CyberPanel. Sau khi cấu hình xong, chọn Save Changes để lưu lại cấu hình.

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan