[CyberPanel – Phần 7] Tạo subdomain và cấu hình làm webmail trong CyperPanel

Tên miền riêng trong email là khái niệm dùng để chỉ phần hiển thị ở đuôi địa chỉ email của từng cá nhân, thành viên hoạt động trong một công ty, doanh nghiệp. Thông thường, tên miền riêng trong email sẽ trùng với tên miền website mà đơn vị hay công ty đó đang sở hữu.

1. Tạo Email theo tên miền riêng:

Trong CyberPanel, việc tạo email theo tên miền riêng rất đơn giản, tại menu “E-mail”, chọn “tạo email”, chọn website để tạo email theo đuôi mở rộng của website đó.

 

Sau khi tạo xong email cho người dùng, để quản lý việc nhận gửi mail cần truy cập vào webmail trong menu

Giao diện đăng nhập

Tuy nhiên, đây là giao diện webmail dùng chung, đường dẫn truy cập hiển thị dưới dạng địa chỉ IP https://IP:8090/rainloop/index.php, không chuyên nghiệp. Để có thể công khai web mail cho người dùng đăng nhập với tên miền riêng (ví dụ: mail.tendomain.com), chúng ta phải chuyển tiếp webmail về subdomain này. Trước hết, ta cần thêm subdomain trong giao diện quản lí DNS đã tạo ra ở Phần 1. Bài hướng dẫn này sẽ đặt subdomain là mail.

Sau khi tạo xong subdomain, ta cần tạo trang web cho subdomain này trong CyberPanel, thực hiện tương tự như Phần 2. Đối với website này, ta chỉ cần cấu hình để nó trỏ về webmail, nên không cần tạo cơ sở dữ liệu.

 

Bước tiếp theo, Thiết lập CyberPanel để bỏ hiển thị cổng 8090 cho domain này. Truy cập ssh đến server CyberPanel, vào file httpd_config.conf  để thêm cấu hình.

#nano /usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf

Thêm đoạn sau vào cuối file, thay chữ cyberdemo bằng tên định danh theo ý của bạn, address là địa chỉ subdomain để tạo webmail:

extprocessor cyberdemo {
type proxy
address https://mail.demo-cyber.ml:8090
maxConns 100
pcKeepAliveTimeout 60
initTimeout 60
retryTimeout 0
respBuffer 0
}

Quay trở lại giao diện CyberPanel, vào manage của website, cấu hình rewrite để chuyển tiếp vào webmail

Chọn mục Rewrite Rules và nhập lệnh sau và lưu lại:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
REWRITERULE ^(.*)$ HTTP://cyberdemo/rainloop/$1 [P]

Bây giờ bạn có thể truy cập đến webmail theo địa chỉ subdomain đã tạo: https://mail.tendomain.com. trình duyệt sẽ tự động chuyển sang truy cập SSL, và quan trọng hơn hết, những email được tạo ra theo domain này mới  đăng nhập được. Ở hình ví dụ bên dưới, chỉ những domain được tạo ra có dạng xxx@demo-cyber.ml mới có quyền đăng nhập vào webmail. Đối với các tên miền khác, việc tạo webmail được thực hiện tương tự.

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan