Hướng dẫn clone máy ảo từ các template .

Trên Vcenter , Cloudzone đã cài đặt sẵn template Windows server 2012R2 và template  CentOS7

Khách hàng cần sử dụng hệ điều hành nào thì clone từ template đã có sẵn bằng cách click chuột phải vào template đó và chọn Clone → Clone to Virtual Machine.

Đặt tên cho máy ảo và chọn Folder để lưu máy ảo

Nhấn next , Chọn host chứa máy ảo

Nhấn next , chọn ổ đĩa  và định dạng cho ổ đĩa

Tiếp tục nhấn next và tùy chọn cấu hình cho máy ảo ( tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng để chọn cấu hình ram-cpu-disk hợp lý )

Nhấn next , kiểm tra lại các thông số đã chọn và nhấn finish để kết thúc quá trình tạo máy ảo

Máy ảo đã tạo thành công như hình dưới với tên CentOS7

Mặc định khi tạo xong máy ảo sẽ ở trạng thái Off , bật máy ảo bằng cách click chuột phải lên máy ảo chọn Power →Power On

Click : Launch Web Console và tiến hành đăng nhập với user và password như template  để bắt đầu sử dụng máy ảo .

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan