Hướng dẫn đổi ip cho hệ điều hành ESXI .

Để đổi ip cho esxi chúng ta cần gắn màn hình vào server để đăng nhập vào esxi

Nhấn F2 , đăng nhâp  với User và Password đã được cấp

Nhấn Enter để login

Chọn Configure Management Network → ipv4 configure → gán ip cùng lớp mạng quý khách đang sử dụng

Chuyển qua tab ipv6 configure → chọn disable

Tiếp tục chuyển tới tab DNS configuration , set địa chỉ ip cho DNS

Nhấn ESC để thoát và chon Y để việc đổi ip có hiệu lực .

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan