Xác thực số điện thoại cho tài khoản

Nhằm giúp cho Cloudzone nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt hơn, cũng như bảo đảm các quyền lợi lâu dài của Quý khách trong quá trình sử dụng dịch vụ. Quý khách vui lòng xác thực số điện thoại cho tài khoản Cloudzone Portal theo các bước hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Tại trang “Khu vực khách hàng“, mục thông tin các nhân, quý khách vui lòng nhấp chuột vào nút “Chưa xác thực” để xác thực số điện thoại  (Nếu chưa có số điện thoại vui lòng nhấp chuột vào nút “Cập nhập thông tin“).

Lưu ý: Một số điện thoại chỉ được xác thực cho 1 tài khoản.

Bước 2: Nhập số điện thoại và chọn phương thức xác thực

Lưu ý: Có 2 phương thức xác thực số điện thoại là xác thực qua SMS và xác thực qua Zalo.

Bước 3.1: Xác thực số điện thoại qua SMS: Quý khách nhập số điện thoại, chọn phương thức xác thực số điện thoại “Xác thực SMS” và bấm vào nút xác nhận (Mã xác thực qua SMS chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút)

Bước 3.2: Kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác thực (Hệ thống sẽ khóa xác thực nếu khách hàng nếu nhập sai quá 5 lần).

Bước 3.3: Thông báo xác thực thành công

Bước 4.1: Xác thực số điện thoại qua Zalo: Quý khách nhập số điện thoại, chọn phương thức xác thực số điện thoại “Xác thực Zalo” và bấm vào nút xác nhận (Mã xác thực qua Zalo chỉ có hiệu lực trong vòng 2 phút)

Lưu ý: Số điện thoại của quý khách phải được đăng ký tài khoản Zalo.

Bước 4.2: Kiểm tra tin nhắn Zalo và nhập mã xác thực (Hệ thống sẽ khóa xác thực nếu khách hàng nếu nhập sai quá 5 lần).

Bước 4.3: Thông báo xác thực thành công

 

* Lưu ý: Khách hàng đã xác thực tài khoản qua SMS, quý khách có thể xác thực thêm tài khoản qua Zalo để được nhận ưu đãi và hỗ trợ tốt nhất.

Cách xác thực tài khoản qua Zalo

Bước 1: Tại trang “Khu vực khách hàng“, mục thông tin các nhân, quý khách vui lòng nhấp chuột vào nút “Xác thực Zalo: Chưa xác thực

Bước 2: Quý khách kiểm tra lại thông tin số điện thoại và bấm vào nút xác nhận

Bước 3: Kiểm tra tin nhắn Zalo và nhập mã xác thực (Hệ thống sẽ khóa xác thực nếu khách hàng nếu nhập sai quá 5 lần).

Bước 4: Thông báo xác thực thành công

Cloudzone xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!

Hướng dẫn này có ích cho bạn?