Hướng dẫn thay đổi PHP Version

Để Thay đổi PHP version.

Bước 1: Đăng nhập vào hosting

Ở trang quản trị hosting Cpanel.

Bước 2: Tại mục Software Click MultiPHP Manager.

Bước 3: Tick vào ô tên miền bạn muốn chuyển

Bước 4: Chọn version bạn muốn chuyển

Bước 5: Click Apply để chuyển đổi version

Ở mục PHP version, tên miền cp.quanlycanho.net đã chuyển đổi Version lên PHP 8.0(ea-php80). Vậy là hoàn tất.

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan