Hướng dẫn sử dụng VPN

  • Mục đích: để remote vào các VPS US sẽ đỡ lag hơn.
  • Account VPN do Cloudzone cung cấp.

Bài viết hướng dẫn sử dụng VPN dành cho Windows 10, đối với các phiên bản Windows khác thực hiện tương tự.

– Trên máy tính bấm vào biểu tượng cửa sổ ở góc trái phía dưới, sau đó chọn Settings

– Tại cửa sổ Settings, chọn Network & Internet

– Ở màn hình tiếp theo, chọn VPN ở menu bên phải, sau đó chọn Add a VPN connection

– Tại màn hình Add a VPN connection, chọn các thông số tương ứng:

  • VPN provider: chọn mặc định Windows (built-in)
  • Connection name: đặt tên dễ hiểu, ví dụ: CloudzoneVPN
  • Server name or address: điền địa chỉ IP của máy chủ VPN: 103.151.52.69
  • VPN type: chọn Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) (hoặc để automatic)
  • Type of sign-in info: chọn User name and password
  • User name: nhập tên đăng nhập đã được cấp
  • Password: nhập mật khẩu đã được cấp
  • Tick chọn Remember my sign-in info

Nhấn Save để lưu lại các thiết lập

– Khi muốn kết nối VPN, bấm chuột trái vào biểu tượng network ở góc phải bên dưới, chọn VPN vừa cấu hình ở trên, sau đó bấm Connect

Muốn kiểm tra lại kết nối VPN đã thành công chưa, sau khi kết nối VPN xong, mở trình duyệt và vào trang web: whatismyip.com để xem, nếu IP hiện ra đúng với IP của VPN server thì kết nối VPN đã hoạt động tốt.

Sau khi kết nối VPN thành công, khách hàng mở các phần mềm remote và remote và VPS US sẽ đỡ lag hơn trước đây.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan