Hướng dẫn sử dụng VPN

  • Mục đích: để remote vào các VPS US sẽ đỡ lag hơn.
  • Account VPN do Cloudzone cung cấp. Việc setup VPN này hoàn toàn KHÔNG LIÊN QUAN gì đến info của VPS như IP, user, pass của VPS.

Bài viết hướng dẫn sử dụng VPN dành cho Windows 10, đối với các phiên bản Windows khác thực hiện tương tự.

– Trên máy tính bấm vào biểu tượng cửa sổ ở góc trái phía dưới, sau đó chọn Settings

– Tại cửa sổ Settings, chọn Network & Internet

– Ở màn hình tiếp theo, chọn VPN ở menu bên phải, sau đó chọn Add a VPN connection

– Tại màn hình Add a VPN connection, chọn các thông số tương ứng:

  • VPN provider: chọn mặc định Windows (built-in)
  • Connection name: đặt tên dễ hiểu, ví dụ: CloudzoneVPN
  • Server name or address: điền địa chỉ IP của máy chủ VPN: 103.151.52.69 (chú ý điền đúng thông tin IP kèm với user/pass được Cloudzone cung cấp – không phải IP và user/pass của VPS)
  • VPN type: chọn Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) (hoặc để automatic)
  • Type of sign-in info: chọn User name and password
  • User name: nhập tên đăng nhập đã được cấp
  • Password: nhập mật khẩu đã được cấp
  • Tick chọn Remember my sign-in info

Nhấn Save để lưu lại các thiết lập

Nhập thông tin VPN Server

– Khi muốn kết nối VPN, bấm chuột trái vào biểu tượng network ở góc phải bên dưới, chọn VPN vừa cấu hình ở trên, sau đó bấm Connect

Muốn kiểm tra lại kết nối VPN đã thành công chưa, sau khi kết nối VPN xong, mở trình duyệt và vào trang web: whatismyip.com để xem, nếu IP hiện ra đúng với IP của VPN server thì kết nối VPN đã hoạt động tốt.

Trong trường hợp VPN kết nối báo lỗi, thử khai báo lại VPN nhưng KHÔNG CHỌN LOẠI “AUTOMATIC” MÀ CHUYỂN SANG “L2TP/IPSEC WITH PRE-SHARED KEY” và thử lại với các thao tác như trên.

L2TP with pre-shared key

Sau khi kết nối VPN thành công, khách hàng mở các phần mềm remote và remote và VPS US sẽ đỡ lag hơn trước đây.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan