Hướng dẫn up source laravel lên hosting Direct Admin

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload dự án laravel của bạn lên hosting sử dụng contro panel Direct Admin, đây là công việc đầu tiên cần phải làm khi các bạn xây dựng hoàn thành webiste và muốn chạy trực tiếp trên một domain.
2. Các bạn vào file lưu dự án ở local

* Khuyến cáo các bạn nên copy file dự án ra 1 file khác rồi mới chỉnh sửa

– Đầu tiên các bạn vào file public

– Các bạn “cut” tất cả các file bên trong file public

– Các bạn trở lại file dự án và paste.

– Tạo mới và Import Database bằng phpMyAdmin trên Direct Admin: các bạn làm theo hướng dẫn tại Link

– Các bạn chỉnh sửa lại file index.php

  • Tìm dòng có require __DIR__.’/../vendor/autoload.php’; và  $app = require_once __DIR__.’/../bootstrap/app.php’;

  • Đổi thành require __DIR__.’/vendor/autoload.php’; và $app = require_once __DIR__.’/bootstrap/app.php’;.

– Các bạn chỉnh sửa lại file .env

– Tiếp theo các bạn vào các file “bootstrap”, “storage” để xóa các cache

3. Uploading dự án laravel lên hosting

– Các bạn làm theo hướng dẫn:

+ Upload bằng DirectAdmin File Manager

+ Upload bằng FTP

– Khi upload xong các bạn vào trình duyệt để trải nghiệm

* Chúc các bạn thành công

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan