Hướng dẫn kích hoạt https cho người dùng hosting Direct Admin

Bước 1: Click mục SSL Certificates trong phần Advanced Features

Bước 2: Chọn mục 2 và Click chọn Free & automatic certificate from Let’s Encrypt và tick chọn tất cả các domain cần thiết

Bước 3: Bạn click Save và có thể tick thêm mục Force SSL with https redirect để tự chuyển hướng sang HTTPS và click Save

Bước 4: Chờ một chút cho SSL chạy xong là Website các bạn đã có HTTPS rồi

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan