Uploading With DirectAdmin’s File Manager

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload mã nguồn website của bạn lên hosting sử dụng contro panel Direct Admin, đây là công việc đầu tiên cần phải làm khi các bạn xây dựng hoàn thành webiste và muốn chạy trực tiếp trên một domain.

Nhập username và password rồi chọn login

Trong giao diện DirectAdmin control panel chọn File Manager

Trong giao diện File Manager của DirectAdmin chọn public_html

2. Đối với tạo mới: các bạn phải xóa hết file trong public_html:
  • Trong giao diện public_html: các bạn chọn  Upload files to current directory để tải file lên.
  • Trong giao diện Upload files to current directory các bạn chọn “chọn tiệp” và chọn file/folder bạn muốn tải lên (khuyến cáo nên nén thành file.zip)
  • Khi Upload successful bạn chọn click here để về lại trang public_html.
  • Giải nén files mới tải lên.
  • Tại giao diện website  nhập http://www.yourdomain.com để trải nghiệm

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan