Addon domain, Subdomain và Parkdomain trong cPanel

A. Addon domain

  • Trong hosting cPanel, bao giờ cũng có 1 domain chính khi khai báo khởi tạo bất kỳ gói dịch vụ hosting nào. Domain chính đó thường được gọi là primary domain trong cPanel. Đối với gói hosting có nhiều hơn 01 domain, các domain còn lại được gọi là Addon Domains.
  • Addon domain về bản chất là 1 website riêng biệt, có tên miền hoàn toàn không liên quan gì đến primary domain, cơ chế này cho phép khách hàng sử dụng các gói hosting nhiều domains sẽ hosting được nhiều website tùy vào hạn mức cho phép. Thông qua bảng điều khiến Cpanel mà có thể dễ dàng được liên kết đến các tài khoản lưu trữ web.
  • Ví dụ khi đăng ký hosting medium tại Cloudzone.vn, bạn khai báo domain là abc.org. Gói medium cho phép hosting 3 domains tổng cộng, như vậy bạn còn 2 domains nữa. Trong trường hợp này abc.org được gọi là promary domain và 2 domain còn lại gọi là addon domain. Primary domain lưu tại thư mục /public_html (Thư mục mặc định của hosting cPanel) và các addon domain sẽ lưu tại thư mục /puclic_html/<tenwebsite>.
  • Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể add thêm 1 add-on domain xyz.net , lúc này hệ thống hosting sẽ tự động tạo ra thư mục /public_html/xyz.net, đây là thư mục chứa source code của website xyz.net, nơi để upload lên 1 trang web mới.

1. Cách thêm add-on domain

Bước 1: Truy cập mục add-on domain nằm trong mục Domain ở Cpanel

Bước 2: Thiết lập các thông tin cần thiết như hình

Lưu ý: Add-on Domain bạn phải mua và đã trỏ về Hosting

2. Chỉnh sửa Add-on domain đã thêm vào

B. Subdomain

  • Subdomain có dạng xxx.domain gốc – chính là primary domain (VD: blog.cloudzone.vn hay support.cloudzone.vn)
  • Cần lưu ý: đối với các subdomain không thuộc domain chính thì hệ thống hosting sẽ xem đó như 1 website độc lập và tính vào addon domain.
  • Ví dụ: primary domain là cloudzone.vn, thì khi hosting tạo support.cloudzone.vn  – sẽ tính là hosting 1 subdomain, nhưng khi hosting tạo support.abc.org sẽ tính là hosting 1 addon-domain.

1. Cách thêm subdomain

Bước 1: Truy cập mục subdomain nằm trong mục Domain ở Cpanel

 

Bước 2: Thiết lập các thông tin cần thiết như hình

Lưu ý: Bạn cần tạo bản ghi A và CNAME ở trang quản lí DNS của Domain trỏ về IP Hosting

2. Chỉnh sửa Subdomain đã thêm vào

 

C. Parked Domain (Domain Alias)

  • Trong cPanel, parked domain chính là alias domain.
  • Bạn có một trang web là abc.net nhưng nếu bạn muốn user gõ abc.com hay abc.org cũng hiển thị ra trang abc.net thì bạn hoàn toàn có thể thêm parked/Alias Domain

Bước 1: Lựa chọn tính năng Domain Aliases trên mục Domain của Cpanel

Bước 2

  • Lưu ý: Phải mua và trỏ aliases domain về Hosting

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?