Tìm hiểu các loại record trong DNS. Cách tạo các record DNS trong giao diện quản lý domain

Nameserver

 • Nameserver là một máy chủ có nhiệm vụ quản lí DNS của domain mà bạn đang sở hữu
 • Bạn có thể dùng Nameserver của nhà cung cấp domain, hoặc nhà cung cấp Hosting hoặc một dịch vụ trung gian như PA Việt Nam hay CloudFlare. Nói chung nguyên tắc các bạn nhớ là. Nameserver ở đâu thì quản lí Record ở đó

Các loại record trong DNS

 1. A: Là bản ghi dùng để phân giải domain ra địa chỉ IPv4. Thường ở bản ghi A sẽ có giá trị là IP của Hosting hay VPS chúng ta cần trỏ về (Với địa chỉ IPv6 các bạn sử dụng bản ghi AAAA)
 2. CNAME: Là bản ghi để tạo và quản lí bí danh (alias) của Domain. Khi bạn tạo subdomain như mail.abc.com hay blog.abc.com thì các bạn phải quan tâm tới bản ghi này
 3. MX: Là bản ghi Mail Exchange phục vụ gửi (nhận) email dành cho các bạn có sử dụng dịch vụ Mail Domain cũng như Mail Hosting. Vấn đề này mình sẽ nói kĩ hơn ở bài Hướng dẫn trỏ các record tên miền khi sử dụng dịch vụ email hosting
 4. TXT: Là một bản ghi thường được dùng để chứng minh việc bạn sở hữu domain với một dịch vụ nào đó. Dịch vụ có thể yêu cầu bạn thêm một bản ghi TXT với nội dung tùy chọn
 5. PTR: Là bản ghi dùng để phân giải IP thành Hostname
 6. SRV: Cung cấp cơ chế định vị dịch vụ. Bao gồm các thành phần
  1. Tên dịch vụ service.
  2. Giao thức sử dụng.
  3. Tên miền (domain name).
  4. TTL và class.
  5. Priority.
  6. weight (hỗ trợ load balancing).
  7. Port của dịch vụ.
  8. Target chỉ định FQDN cho host hỗ trợ dịch vụ.
 7. DKIM: Là bản ghi TXT dùng để xác thực người gửi bằng cách mã hóa một phần email gửi bằng một chuỗi ký tự, xem như là chữ ký
 8. SPF: Là bản ghi TXT được tạo ra nhầm đảm bảo các máy chủ mail sẽ chấp nhận mail từ tên miền của khách hàng chỉ được gửi đi từ server của khách hàng. Sẽ giúp chống spam và giả mạo email.

Cách cấu hình domain được Cloudzone cung cấp trên trang quản trị

Bước 1: Truy cập trang quản trị tại: http://dotvn.dotvndns.vn

Bước 2: Đăng nhập với thông tin được cung cấp

Bước 3: Để trỏ domain về hosting các bạn thiết lập 2 bản ghi như hình sau đó click Lưu cấu hình

Khi bạn tham gia các dịch vụ khác thì bạn các dịch vụ đó sẽ được cung cấp chi tiết các bản ghi cần trỏ cho bạn. Bạn chỉ cần làm theo

Nếu bạn muốn đổi nameserver (Để dùng Cloudflare chẳng hạn) thì bạn sang tab Thay đổi DNS và đổi nameserver. Muốn khôi phục lại thì bạn click Cập nhật Name Server mặc định để quay về Name Server mặc định của nhà cung cấp

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan