Hướng dẫn sử dụng file host trên windows để test website mà không cần trỏ tên miền

Bước 1: Các bạn mở My Computer (This PC) và duyệt tới thư mục có đường dẫn sau C:\Windows\System32\drivers\etc

Bước 2: Cấp quyền cho file hosts bằng cách phải chuột vào file hosts chọn Properties và làm theo lần lượt từng bước trên hình

Bước 3: Click phải chuột vào file hosts chọn Open with và chọn Notepad

Bước 4: Thêm vào file hosts theo cú pháp. IP của Host domain sau đó lưu file hosts lại

VD: 1.2.3.4 abc.com

Bước 5: Mở CMD gõ lệnh ipconfig /flushdns và Enter

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan