Hướng dẫn đổi mật khẩu máy chủ ảo VPS

Sau khi đã remote vào VPS, vào Start => gõ account và làm theo các hướng dẫn trong hình ảnh bên dưới

Ghi chú: bài viết thực hiện đổi mật khẩu/password trên VPS chạy hệ điều hành Windows Server 2012, đối với các hệ điều hành Windows khác thực hiện tương tự.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan