Hướng dẫn remote desktop vào VPS

Bài viết hướng dẫn thực hiện remote desktop vào VPS chạy Windows 2012 trên máy Client là Windows 7, các windows khác thực hiện tương tự

Bước 1: Vào Start => Gõ Remote => Chọn Remote Desktop Connection

Bước 2: Nhập địa chỉ IP của VPS

Bước 3: Nhập mật khẩu của VPS – chọn Option “Remember my credentials” nếu muốn lưu mật khẩu lại để sau này khi đăng nhập VPS không cần gõ lại mật khẩu.

Trong trường hợp VPS sau đó đổi pass, việc lưu password từ trước sẽ làm cho không vào được VPS và sẽ hiện khung password tại màn hình login của VPS như hình bên dưới:

Man Hinh Login VPS

Lúc này sẽ phải bấm OK và nhập pass thủ công vào.

Để khắc phục tình trạng trên, tại cửa sổ remote vào VPS, click “Edit” hoặc “delete” để tiến hành update lại password mới hoặc xóa user/pass login và VPS đã lưu từ trước như hình bên dưới:

Cap Nhat Password VPS

Vậy là xong.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan