Hướng dẫn sử dụng phần mềm Parallels remote client để quản lý remote các VPS

1. Cài đặt phần mềm Parallels Client

Parallels Remote Client là phần mềm quản lý việc kết nối đến các VPS Windows tương tự như phần mềm Remote Desktop Connection Manager của Microsoft. Có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 2 phần mềm để quản lý VPS.

Download file và cài đặt phần mềm. Link download: https://www.dropbox.com/s/lmosgnn5bjwbu7h/RASClient-x64-18.0.22341.msi?dl=0

Link dự phòng Google drive: https://drive.google.com/file/d/1QRwZeNUltHATvD-dT34SE9TQA126XGFe/view?usp=sharing

Sau đó click vào file và tiến hành cài đặt như hình bên dưới

2. Sử dụng phần mềm Parallels Client

Sau khi cài đặt xong, mở màn hình sẽ có giao diện như bên dưới, tiến hành add các máy ảo cần remote vào phần mềm

Sau đó lưu lại và click vào VPS để remote đến VPS. Tiến hành khai báo nhiều VPS để sử dụng.

Nếu VPS đã đổi port remote, tiến hành khai báo lại port remote tương ứng tại cửa sổ như hình bên dưới.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan