Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên Windows Server 2012

Lưu ý: Trước khi chọn port bạn cần liên hệ với Cloudzone để mở port đó ra. Nếu không sẽ không Connect được

Không đổi sang port 3389 vì đây là port mặc định

Bước 1: Mở run gõ regedit và bấm OK

Bước 2:

  • Truy cập vào đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  • Nhấp đúp chuột vào khóa PortNumber
  • Chuyển sang Decimal
  • Gõ port cần đổi vào. Lưu ý port này đã được mở bởi kĩ thuật CloudZone
  • Click OK. Và khởi động lại VPS

Bước 3: Thay đổi cấu hình ở máy client của các bạn ở phần IP thì các bạn gõ IP:Port (VD: 103.95.160.111:2020 trong đó 2020 là port cần đổi)

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan