4. Soạn thảo nội dung các email cho hệ thống và dịch vụ

Mục quản lý email chứa nội dung của tất cả các email hệ thống và dịch vụ. Để email mang thương hiệu riêng, bắt buộc đại lý “Cloud White Label” phải sửa đổi lại tên công ty (tổ chức) có trong nội dung email

Email hệ thống

Danh sách email hệ thống
Danh sách email hệ thống

Chỉnh sửa lại nội dung email để mang thương hiệu riêng, xem ví dụ hình bên dưới

Sửa nội dung email
Sửa nội dung email
Mã gợi ý chèn vào nội dung email
Mã gợi ý chèn vào nội dung email

 

Email dịch vụ

Soạn thảo email dịch vụ để hệ thống gửi mail cho khách hàng khi thực hiện thao tác như (tạo đơn hàng, thanh toán, gia hạn, …). Trong mục soạn thảo sản phẩm sẽ có mục tích chọn những email này.

Soạn thảo email dịch vụ bao gồm 2 bước:
1. Tạo nhóm email: Phân biệt giữa các nhóm dịch vụ với nhau – (Vps, Hosting, …).
2. Tạo email: Soạn thảo nội dung tương ứng cho từng loại email – (Xác nhận đăng ký VPS, hoàn thành tạo VPS, hoàn thành gia hạn VPS, …)

Danh sách nội dung email dịch vụ
Danh sách nội dung email dịch vụ
Tạo nhóm email dịch vụ
Tạo nhóm email dịch vụ
Nội dung email dịch vụ
Nội dung email dịch vụ
Gợi ý mã chèn vào email dịch vụ
Gợi ý mã chèn vào email dịch vụ

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan