11. Quản lý ticket

Ticket hay còn gọi là phiếu ghi/phiếu yêu cầu hỗ trợ là một bảng thông tin liên quan đến vấn đề của khách hàng cần được giải quyết/hỗ trợ. Ticket giúp doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi, quản lý và xử lý nhanh các vấn đề của khách hàng.

Danh sách gửi ticket yêu cầu hỗ trợ của khách hàng
Danh sách gửi ticket yêu cầu hỗ trợ của khách hàng

 

Xử lý ticket

1. Bấm vào chi tiết của ticket để vào nội dung yêu cầu hỗ trợ

Bấm vào chi tiết của ticket để vào nội dung yêu cầu hỗ trợ
Bấm vào chi tiết của ticket để vào nội dung yêu cầu hỗ trợ

 

2. Bấm “Tiến hành hỗ trợ” để xử lý

 

3. Sau khi xử lý xong, gửi lại phản hồi cho khách

 

4. Đổi trạng thái thành “Xử lý hoàn tất” để đóng tiket

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan