8. Quản lý giao dịch

Quản lý giao dịch bao gồm:
– Giao dịch nạp tiền vào tài khoản.
– Giao dịch tạo mới (Đăng ký mới dịch vụ).
– Giao dịch gia hạn.
– Tất cả các giao dịch.

Các loại giao dịch

Giao dịch nạp tiền vào tài khoản
Giao dịch nạp tiền vào tài khoản
Giao dịch tạo mới (Đăng ký mới dịch vụ)
Giao dịch tạo mới (Đăng ký mới dịch vụ)
Giao dịch gia hạn
Giao dịch gia hạn

 

Xác nhận giao dịch

Xác nhận giao dịch là việc xác nhận khách hàng đã hoàn thành thanh toán. Người quản trị kích hoạt hành động này để hệ thống tiếp tục hoàn tất và trả đơn hàng cho khách hàng.

**Chú ý**
Hành động này được thực hiện đối với các trường hợp:
– Thanh toán tự động hoàn tất nhưng trả kết quả lỗi.
– Thanh toán hoàn tất nhưng khách hàng không nhập nội dung chuyển khoản.
– Admin tạo đơn hàng với trạng thái “Chưa thanh toán”.

Xác nhận giao dịch
Xác nhận giao dịch

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan