10. Quản lý hướng dẫn

Quản lý hướng dẫn gồm nội dung tiêu đề và đường dẫn:
– Tiêu đề: Tên của bài hướng dẫn.
– Đường dẫn: Link kết nối đến bài hướng dẫn, các bài hướng dẫn này được soạn thảo ở hệ thống hoặc website bên ngoài.

Danh sách hướng dẫn
Danh sách hướng dẫn
Thêm hướng dẫn
Thêm hướng dẫn

Hiển thị link hướng dẫn ở giao diện khách hàng

Hiển thị link hướng dẫn ở giao diện khách hàng
Hiển thị link hướng dẫn ở giao diện khách hàng

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan