9. Quản lý dịch vụ

Dịch vụ VPS và VPS US

Quản lý thông tin VPS của tất cả các khách hàng khi đặt hàng. Giao diện quản lý gồm các chức năng: Tìm VPS theo khách hàng (tên, email), lọc VPS theo trạng thái, tìm VPS theo IP, hành động cho 1 VPS , hành động cho nhiều VPS , …

Danh sách VPS
Danh sách VPS

Hành động VPS gồm: Tắt, khởi động lại, truy cập console, cài đặt lại (rebuild), chuyển khách hàng

Hành động cho 1 VPS
Hành động cho 1 VPS
Hành động cho nhiều VPS
Hành động cho nhiều VPS

Thông tin chi tiết VPS (Xem thông tin hoặc chỉnh sửa lại các thông số của VPS)

**Chú ý**: Giá áp tay sử dụng để set giá riêng cho sản phẩm, lúc gia hạn khách hàng sẽ thanh toán theo giá áp tay này.

Thông tin chi tiết VPS
Thông tin chi tiết VPS
Thông tin chi tiết VPS US
Thông tin chi tiết VPS US

 

Dịch vụ Hosting

Quản lý thông tin Hosting của tất cả các khách hàng khi đặt hàng. Giao diện quản lý gồm các chức năng: Tìm Hosting theo khách hàng (tên, email, tên miền), lọc Hosting theo trạng thái,  hành động cho 1 Hosting, hành động cho nhiều Hosting

Danh sách dịch vụ Hosting
Danh sách dịch vụ Hosting

Hành động Hosting gồm: Tắt, bật, xóa hosting.

Thao tác cho nhiều hosting
Thao tác cho nhiều hosting

Thông tin chi tiết Hosting (Xem thông tin hoặc chỉnh sửa lại các thông số của Hosting )

**Chú ý**: Giá áp tay sử dụng để set giá riêng cho sản phẩm, lúc gia hạn khách hàng sẽ thanh toán theo giá áp tay này.

Chi tiết Hosting
Chi tiết Hosting

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan