6. Quản lý sản phẩm

Nhóm sản phẩm và sản phẩm

Việc tạo ra nhóm sản phẩm để thuận lợi cho việc thiết lập (giá cả, thông tin sản phẩm) cho các nhóm người dùng khác nhau, dữ liệu mặc định của hệ thống là nhóm sản phẩm cơ bản – tương ứng với nhóm người dùng cơ bản. Ví dụ: Để tạo ra sản phẩm ứng với nhóm người dùng là đại lý cấp 1, ta phải tạo ra nhóm sản phẩm và sản phẩm đại lý cấp 1

Danh sách nhóm sản phẩm và sản phẩm
Danh sách nhóm sản phẩm và sản phẩm

 


 

Tạo nhóm sản phẩm

Tạo nhóm sản phẩm gồm các thông tin:
– Tên sản phẩm
– Tiêu đề hiển thị (Hiển thị trên menu của khách hàng)
– Loại dịch vụ tương ứng (vps, hosting, add on, …)
– Nhóm khách hàng (tùy chọn trỏ đến nhóm khách hàng đã tạo ở bài 5)
– Số thứ tự (Sắp xếp thứ tự hiển thị các nhóm sản phẩm)
– Ẩn nhóm: Bỏ hiển thị ngoài giao diện menu khách hàng

Tạo nhóm sản phẩm
Tạo nhóm sản phẩm
Hiển thị nhóm sản phẩm ở menu khách hàng
Hiển thị nhóm sản phẩm ở menu của giao diện khách hàng

 

Tạo sản phẩm

Gồm các bước:

1. Thiết lập:
– Tên sản phẩm: Ví dụ (VPS 1-1-20).
– Nhóm sản phẩm: Tạo ở bước trên.
– Gói sản phẩm: Chọn gói sản phẩm tương ứng (gói sản phẩm này được cấp từ hệ thống Cloudzone).
** Lưu ý: các gói đặt biệt không thể nâng cấp (add on) được cấu hình.
– Chọn email để gửi nội dung (Email được tạo ở bài 4)

Tạo sản phẩm
Tạo sản phẩm
Chọn email tương ứng
Chọn email tương ứng

2. Chi phí:
– Dựa vào giá gốc và thiết lập sao việc bán sản phẩm cho đạt lợi nhuận tốt nhất

3. Sau đó bấm “Tạo sản phẩm”

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan