2. Nạp tiền ký quĩ vào Cloudzone và xem lịch sử giao dịch tiền ký quỹ

Ký quỹ vào Cloudzone là gì?

Ký quỹ là khoản chi phí mà các đại lý  “Cloud White Lable” nạp vào Cloudzone, để thanh toán đơn hàng cho các khách hàng của họ. Vì vậy, các đại lý “Cloud White Lable” phải luôn duy trì chi phí ký quỹ để hệ thống hoạt động ổn định.

Thực hiện việc kí quỹ:

Chọn “Nạp tiền-> Nhập số tiền cần nạp -> Xác nhận.

Yêu cầu nạp tiền ký quỹ
Yêu cầu nạp tiền ký quỹ

Sau khi xác nhận, hệ thông sẽ chuyển đến trang thông tin thanh toán. Vui lòng nhập đúng:
– Thông tin ngân hàng chuyển khoản.
Số tiền cần nạp.
– Mã số giao dịch vào nội dung chuyển khoản.

Thanh toán nạp tiền ký quỹ
Thanh toán nạp tiền ký quỹ

Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống sẽ cập nhập số dư ký quỹ trong vòng 5-10 phút và gửi mail thông báo.

 

Lịch sử nạp tiền và lịch sử giao dịch của tiền ký quỹ

  • Xem lịch sử nạp tiền ký quỹ:

    Lịch sử nạp tiền ký quỹ
    Lịch sử nạp tiền ký quỹ
  • Xem lịch sử giao dịch và biến động của tiền ký quỹ:

    Lịch sử giao dịch và biến động của tiền ký quỹ
    Lịch sử giao dịch và biến động của tiền ký quỹ

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan