1. Đăng nhập và làm quen với trang quản trị

Truy cập trang quản trị portal

Truy cập vào portal theo địa chỉ mà Cloudzone cung cấp, giao diện trang đăng nhập xuất hiện hình như bên dưới.
Nhập Email và Password
Sau khi điền 2 thông tin trên, click “Đăng nhập” để truy cập vào Portal. Đối với tài khoản Admin, sẽ có đầy đủ các quyền.

Giao diện trang đăng nhập Portal
Trang đăng nhập Portal

Giao diện trang quản lý

Giao diện trang quản lý
Giao diện trang quản lý
 1. Header: Thanh điều hướng nằm đầu trang.
 2. Sidebar: Thanh điều hướng bên trái trang quản trị toàn bộ hệ thống.
  ** Bao gồm **
  DashBoard: Xem các thông số và thống kê bao gồm: Số dư tài khoản ký quĩ Cloudzone, thanh toán đang chờ, yêu cầu nạp tiền, khách hàng mới, vps chờ tạo, hosting chờ tạo, vps hết hạn, hosting hết hạn, thống kê chi phí, thống kê dịch vụ, thống kê khách hàng tạo mới, thống kê vps, thống kê hosting.

  Danh sách thanh toán chờ
  Danh sách thanh toán chờ
  Thống kê chi phí
  Thống kê chi phí
  Thống kê dịch vụ
  Thống kê dịch vụ
  Thống kê khách hàng tạo mới
  Thống kê khách hàng tạo mới
  Thống kê vps
  Thống kê vps
  Thống kê Hosting
  Thống kê Hosting

  Đại lý: nạp tiền ký quĩ vào Cloudzone và xem nhật ký nạp tiền, nhật ký giao dịch
  Quản lý khách hàng: Tạo nhóm khách hàng (phân thành các nhóm đại lý bán hàng), tạo khách hàng và xem thông tin chi tiết khách hàng (lịch sử giao dịch, hoạt động).
  Quản lý sản phẩm: Tạo nhóm sản phẩm (ứng với nhóm khách hàng – đại lý), tạo sản phẩm, set giá sản phẩm, cấu hình email gửi thông tin (lúc khách hàng thanh toán đặt hàng, gia hạn, nâng cấp, …)
  Quản lý đơn hàng: Hiển thị danh sách các đơn hàng của khách hàng, admin có thể tự tạo đơn hàng cho khách hàng.
  – Quản lý giao dịch: Hiển thị và quản lý danh sách giao dịch phát sinh từ khách hàng (giao dịch nạp tiền, đặt hàng, nâng cấp, gia hạn).
  – Quản lý dịch vụ: Hiển thị và quản lý danh sách các sản phẩm được tạo ra từ hệ thống ( Vps, hosting ).
  Quản lý Email: Soạn thảo nội dung email cho hệ thống và dịch vụ ( Đăng ký tài khoản, đăng ký vps, đăng ký hosting,… )
  Quản lý hướng dẫn: tạo link liên đến đến site hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ, đăng ký dịch vụ, … (site này khách hàng tự tạo)
  Quản lý hoạt động: Nhật ký hoạt động của tất cả các khách hàng khi tương tác với hệ thống.
  Ticket: Quản lý, giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng
  Cảnh báo: Hiển thị các cảnh báo hoặc lỗi của hệ thống.
  Quản lý gửi mail: Hiển thị danh sách và xem chi tiết tất cả các email được gửi đi từ hệ thống
  Thông báo: Hiển thị danh sách các thông báo từ Cloudzone,
  Cài đặt hệ thống: Cấu hình thông tin hệ thống (tên công ty, tiêu đề website, logo, thông tin liên hệ, ….), cấu hình gửi mail, cấu hình thanh toán (tạo thông tin tài khoản để khách hàng chuyển tiền – Khi thực hiện thanh toán nạp tiền vào tài khoản).

 3. Content: Chứa nội dung của các trang

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan