3. Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống là việc thiết lập các thông tin mang thương hiệu riêng cho đại lý “Cloud White Lable”, bao gồm:
– Cài đặt chung: tên công ty, logo, tiêu đề website, thông tin liên hệ, …
– Cài đặt email gửi: thiết lập email để gửi thông tin cho toàn bộ hệ thống
– Thanh toán: thiết lập thông tin thanh toán để khách hàng thực hiện giao dịch nạp tiền vào tài khoản.

 

Cài đặt chung

Bao gồm các thông số: tên công ty, tiêu đề website, tên hệ thống, email, địa chỉ, tên miền, điện thoại, facebook, logo, favicon,…

Cài đặt chung
Cài đặt chung
Cài đặt chung
Cài đặt chung

 

Thiết lập SMTP gửi mail

Để gửi email cho toàn hệ thống, đại lý “Cloud White Label” cần phải thiết lập SMPT.
Nếu sử dụng SMTP Gmail để gửi thì cấu hình như sau:
– Email: Nhập email
– Mật khẩu: Hướng dẫn lấy mật khẩu SMTP Gmail tại đây
– SMTP Driver: smpt
– SMTP Host: smpt.gmail.com
– SMTP Port: 465
– Bảo mật SMTP: SSL
– Tên người gửi: (đặt theo tên công ty)
– Email gửi: (tương tự email phía trên)
– Chữ ký Email: (thông tin nằm ở chân trang giao diện gửi mail)

Thiết lập SMTP gửi mail
Thiết lập SMTP gửi mail
Thiết lập chữ ký email
Thiết lập chữ ký email

Sau khi thiết lập SMTP hoàn tất, bấm lưu lại cấu hình và kiểm tra việc gửi mail có hoạt động hay không
1. Nhập email nhận để kiểm tra
2. Bấm “Kiểm tra”, nếu xuất hiện thông báo gửi mail thành công thì hoàn tất cấu hình gửi mail, nếu báo lỗi vui lòng kiểm tra lại các thông số thiết lập phía trên.

Kiểm tra gửi email
Kiểm tra gửi email

 

Giao diện gửi mail tham khảo:

Giao diện email tham khảo
Giao diện email tham khảo

 

Thiết lập thông tin thanh toán (dành cho giao dịch nạp tiền vào tài khoản)

Cần phải thiết lập thông tin thanh toán để khách hàng thực hiện được giao dịch nạp tiền vào tài khoản. Bao gồm:
1. Số tiền nạp tối thiểu.
2. Số tiền nạp tối đa.
3. Thêm các thông tin nhận chuyển khoản như: Mono, Vietcombank, Techcombank, ACB.

Thiết lập thông tin thanh toán
Thiết lập thông tin thanh toán

Sau khi thiết lập thanh toán thành công thì trang nạp tiền của khách hàng sẽ hiển thị thông tin như hình dưới

Giao diện trang nạp tiền khách hàng
Giao diện trang nạp tiền khách hàng

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan