Upload dữ liệu lên hosting với phần mềm FTP

Để upload dữ liệu lên hosting, trước hết bạn cần có tài khoản FTP để kết nối đến server hosting. Bài hướng dẫn này sử dụng phần mềm WinSCP, dowload phần mềm tại : https://winscp.net/eng/download.php

Bước 1: Sau khi cài đặt phần mềm WinSCP, tại giao diện, nhập các thông số của hosting để kết nối

Nhập các thông số kết nối:

  • File protocol: chọn FTP
  • Host name (nhập địa chỉ ip của hosting)
  • port number (cổng kết nối): chọn 21
  • User name (Tên đăng nhập của tài khoản FTP)
  • Password (Mật khẩu của tải khoản FTP)

Sau khi nhập các thông số, chọn Save để lưu lại thông tin, sau này đăng nhập khỏi cần điền thông số kết kết

Site name: có thể đặt tên tùy thích

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy giao diện bên trái để truy cập đến folder trên máy cá nhân, giao diện bên phải là dữ liệu của hosting. Bạn có thể kéo thả dữ liệu, click chuột phải bấm upload/download giữa hai khung này để tương tác với nhau

Quan trọng hơn, bạn phải tìm đến đúng thư mục của website cần upload để hiển thị nội dung, ở đây là (/domain/domain-name/public_html). domain-name là tên miền của bạn, ví dụ cloudzone.vn

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan