Hướng dẫn xem các thống kê và Logs của site trên Direct Admin 1.61

Đôi khi site các bạn gặp các lỗi như 500 Internal Server Error thì chúng ta cần phải đọc Logs để tìm và khắc phục sự cố. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem các file Logs trong Direct Admin

Tại màn hình trang chủ của Direct Admin các bạn truy cập vào mục System Info & Files tìm tới mục Site Summary / Statistics / Logs

Ở đây bạn sẽ thấy danh sách các Domain nằm trong gói Hosting đó

Xem thống kê lượng truy cập site

Rất đơn giản, bạn chỉ cần click vào tên domain

Đọc Usage Log và Error Log

  • Usage Log: Cung cấp cho chúng ta những Logs về việc sử dụng tài nguyên trên site
  • Error Log: Ghi lại những lỗi xảy ra trên site

Để đọc Log nào thì bạn click vào tên log tương ứng

Tại mục Show. Chúng ta sẽ chọn cách hiển thị log

  • Full Log: Hiển thị đầy đủ
  • Tails: Chỉ hiện thị xx dòng cuối của File Logs – Do nếu bạn dùng site trong một thời gian lâu thì file logs sẽ rất dài, mà chúng ta chỉ cần lọc ra 50-100 dòng cuối của File Logs là cũng đủ để giải quyết vấn đề. Tại mục

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan