Hướng dẫn bật xác thực 2 bước qua Google Authenciator trên Direct Admin 1.61

Thông tin đăng nhập Hosting là một trong những nội dung rất quan trọng và cần được bảo mật. Nếu để lộ pass đăng nhập Direct Admin (Hoặc bị Brute Force) thì điều này sẽ gây ra tổn thất rất lớn với dữ liệu của bạn

Direct Admin 1.61 hỗ trợ chúng ta xác thực hai lớp thông qua Google Authenciator, điều này tăng cường bảo mật hơn cho gói Hosting của bạn ở khâu đăng nhập

Tạo Secret Key

Bạn truy nhập vào mục Advanced Features -> Two-Step Authentication

Click Generate Secret

Bạn sẽ được một Secret Keys và mã QR

Thiết lập trên điện thoại

Bạn tải ứng dụng Google Authenciator từ App Store hoặc CHPlay

Click dấu + để thêm một keys mới

Chọn quét mã QR và quét mã hoặc nhập khoá bí mật và nhập đoạn Secret Keys vào

Một dòng mới được tạo ra cho Direct Admin

Để kiểm tra tính hoạt động của chương trình, bạn nhập code được tạo ra trong App và click Test Code

Nếu báo Valid Code là được

Bạn tick dòng Require valid Two-Step Authentication Code to login to this account. Sau đó click Save

Lấy Code dự phòng

Đôi khi chúng ta không có điện thoại ở đó để lấy code mà muốn login vào App thì phải làm sao. Bạn cần phải lấy code dự phòng

Chuyển sang Tab Scratch Codes chọn Add Code

Chọn thời gian hết hạn của Code và click Add Codes

Với những Code đã sử dụng bạn có thể click chọn và xoá đi

Sau này mỗi khi bạn login sẽ bị hỏi code 2FA từ Google Authenciator App

 

 

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan