Hướng dẫn sử dụng File Manager trên Direct Admin 1.61

File Manager là một tính năng không thể thiếu của bất kì Hosting Panel nào. Ở phiên bản 1.61 File Manager được thiết kế lại với giao diện mới, đẹp mắt và dễ sử dụng hơn

Để truy cập vào File Manager. Bạn vào mục System Info & File -> File Manager

Giao diện tổng quan

Tạo một Files/Folder mới

Bạn chỉ cần click vào mục NEW và bạn sẽ có các lựa chọn như

 • Folder: Tạo một thư mục mới
 • Text FIle
  • Plain Text: File Text thuần
  • JavaScript
  • PHP
  • Markdown
 • File HTML
 • Tải lên File từ máy tính: Tuy nhiên với những file nặng chúng tôi khuyên các bạn nên Upload dữ liệu lên hosting với phần mềm FTP

Tuỳ chọn/thiết đặt

Ở góc phải, chúng ta có những tuỳ chọn/thiết đặt sau

 • Nút Back: Giúp chúng ta quay trở lại thư mục chúng ta đã từng duyệt trước
 • Nút Search: Hỗ trợ việc tìm kiếm FIles/Folder
 • Nút Display Mode: Chế độ hiển thị. Trong đó có hai chế độ là Gird và Table
 • Nút Refresh: Hữu hiệu khi bạn Upload file từ máy tính lên Hosting và kiểm tra xem Files đã được Upload thành công hay chưa
 • Nút Options/Preferences: Giúp bạn chỉnh sửa một số thiết đặt cho File Manager
  • Preferred Archive Type: Chọn định dạng File nén cho chức năng Compress. Có hai định dạng là zip và tar.gz
  • Show files as: Chọn chế độ hiển thị Gird/Table
  • Folder Sizes: Hiển thị dung lượng Folder, tuy vậy việc này có thể khiến việc load file muộn hơn vì để tính và hiển thị dung lượng Folder bạn phải load toàn bộ files trong đó
  • Language: Lựa chọn ngôn ngữ

Thao tác với một Folder

Phải chuột vào một Folder để thấy các thao tác với Folder đó

 • Open: Mở thư mục đó
 • Rename: Đổi tên thư mục
 • Copy/Move: Sao chép/Di chuyển thư mục
 • Set Permission: Phân quyền cho thư mục đó. Bao gồm 3 nhóm (Owner, Group, Public) và 3 quyền (Đọc/Ghi/Thực thi). Chọn Recursive để quyền hạn được tác động tới cả thư mục con

 • Compress and Download: Nén và tải xuống Files
 • Remove: Xoá thư mục

Các thao tác với Files

Ngoài các thiết đặt như cho Folder. Đối với Files có thêm tuỳ chọn chỉnh sửa (Edit) để trực tiếp chỉnh sửa File trên Hosting. Các thao tác khác tương tự đối với Folder

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan